VỀ CHÚNG TÔI

Liên minh Việt Bỉ- Phòng thương mại và công nghiệp (BVA- CCI) hướng mục đích của mình tới việc tăng cường hợp tác giữa Bỉ, Luxembourd và Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Liên minh cung cấp nhiều dịch vụ và nguồn lực có giá trị nhằm hỗ trợ các hoạt động của bạn ở Việt Nam và với Việt Nam.
Bạn mong muốn học tiếng Việt hay bạn có ý định sang Việt Nam? Bạn có muốn biết thêm về sự khác biệt về thương mại, về văn hóa và/hay bạn có ý định kinh doanh ở Việt Nam? Bạn có muốn gặp gỡ với các doanh nghiệp của Việt Nam hay một cuộc gặp riêng với Đại sứ và/hoặc với các quan chức cấp
cao của Bỉ và Việt Nam? Bạn muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam hoặc đang tìm một dự án xã hội ở Việt Nam?
Khi bạn trở thành đối tác của BVA-CCI chúng ta có thể thực hiện được những điều trên và nhiều hơn thế nữa. Hãy trở thành thành viên của BVA- CCI, sẽ rất tuyệt để cùng nhau thực hiện các mục tiêu chung.

Dịch vụ của chúng tôi

Là một tổ chức có ban lãnh đạo và ban điều hành gồm những người Việt Nam và người Bỉ, BVA-CCI là một đối tác đáng tin cậy cho các tổ chức và doanh nghiệp trong việc phát triển một hệ thống doanh nghiệp quốc tế và cung cấp mạng lưới thông tin hữu ích liên quan tới luật pháp, kinh kế và đầu tư.

 • Tiếp cận mạng lưới rộng lớn của người Bỉ và người Việt Nam;
 • Tiếp cận các dịch vụ dịch thuật;
 • Hỗ trợ cho các dự án văn hóa xã hội tại Việt Nam;
 • Hỗ trợ sinh viên Việt Nam (sinh viên Bỉ) tại Bỉ (tại Việt Nam) bằng các thông tin hữu ích nên
  làm hay không nên làm liên quan tới các chương trình trao đổi sinh viên, và/hoặc tìm các kết
  nối việc làm hoàn hảo;
 • Hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp tìm đúng đối tác (đối thoại) trên nhiều lĩnh vực khác
  nhau;
 • Hỗ trợ các chuyến công tác thương mại (lập kế hoạch và sắp xếp lịch làm việc, gặp gỡ).

Các hoạt động của chúng tôi

 • Thực hiện các chuyến thăm và thuyết trình của và các công ty thành viên;
 • Tổ chức các cuộc họp kết nối các doanh nghiệp;
 • Tổ chức các buổi thông tin, hội nghị, hội thảo với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau;
 • Tổ chức các cuộc hội thảo đặc biệt và những cơ hội làm quen – Meets and Greets- cho các thành viên và không thành viên về các chủ đề trong ngày;
 • Tổ chức các buổi học dành cho các doanh nhân và các đối tượng khác;
 • Chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá: làm thế nào để thực hiện kinh doanh với Việt Nam;
 • Hỗ trợ các dự án khác nhau tại Việt Nam ví dụ như các trường học, dự án cho người thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn;
 • Hàng năm tổ chức Tết Việt Nam. Hàng năm tổ chức sự kiện “ Ngày Việt Nam tại công viên”
  để giới thiệu tất cả vẻ đẹp, hương vị ẩm thực Việt Nam tới Bỉ. Một sự kết hợp hoàn hảo của kinh tế, văn hóa và các hoạt động xã hội trong một ngày.